Jesteśmy umówieni przed jego domem. (Sentence Note)


#1
  • umówiony (aj) + z + Instr = engaged, appointed, prearranged, agreed upon