Jestem pewny, że da się to załatwić. (Sentence Note)


#1

Note: załatwić (-wię -wisz) (pf), (impf) załatwiać = to take care of (business, etc), handle, arrange. ~ sprawę take care of some matter. (slang) ~ kogoś rub someone out. ~ się (colloq) pee, urinate