Jest oskarżony o porwanie. (Sentence Note)


#1

Note: porwanie (noun) = kidnapping, abduction, hijacking