Jest nieprzytomna. (Sentence Note)


#1
  • nieprzytomny (aj) = unconscious, senseless. (av) nieprzytomnie