Jest już w drodze i przyjedzie we właściwym czasie. (Sentence Note)


#1
  • we właściwym czasie = phrase = at the appropriate time, in good time, in due course