Jest jeszcze jedna rzecz do omówienia. (Sentence Note)


#1
  • omówienie (n noun) = a report, discussion, review