Jest bardzo łatwy w użyciu. (Sentence Note)


#1

w użyciu = phrase = in use, in operation, to use