Jej uczciwość nie podlega dyskusji. (Sentence Note)


#1
  • uczciwość (f noun) = honesty, integrity