Jej niemowlę nie może mówić.(Sentence Note)


#1
  • niemowlę (n noun) -lęcia, Nom plural = niemowlęta, Gen plural = niemowląt = baby, infant
  • niemowlęcy = adj of niemowlę