Jego życie jest zagrożone. (Sentence Note)


#1

zagrożony (aj) = endangered, threatened