Jego wcześniejsze sukcesy nie mają znaczenia.


#1

Correction

His earlier successes count for nothing