Jeg strøk på prøvene.


#1

stryke* [ˈstrʏːke] v ( -røyk/-røk; -røket)