Jeden z jej trzech samochodów jest niebieski, pozostałe są białe. (Sentence Note)


#1
  • pozostały (adj) = remaining, left over