Jean i Kate to bliźniaczki. (Sentence Note)


#1
  • bliźniaczka -czek (feminine form of bliźniak = twin)