Jak śmiesz, w ten sposób ze mną rozmawiać?! (Sentence Note)


#1

NOTE: śmieć (śmiem śmiesz) (impf) = dare, venture