Hamulec nie działał. (Sentence Note)


#1
  • hamulec -lca (mi noun) = brake, braking device
  • hamulcowy = adj of hamulec
  • hamować -muję -jesz (impf), (pf) wyhamować = to brake. (pf also pohamować, przyhamować, zahamować). & się = to restrain oneself