Gusto kong gawin mo nang isang beses.


#1

“I want you to do it once”