Dziewczynka skacze. (Sentence Note)


#1
  • skoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf skakać skaczę ‑czesz = 1] jump, skip, dive. 2] shoot up (eg prices)