Dziękujemy za cierpliwość, ponieważ musimy odpowiadać na wiele połączeń. (Sentence Note)


#1
  • połączenie (n noun) = a connection, a call (telephone)
  • w połączeniu + z + Instr = in connection with