Dość trudno mi było osiągnąć zrozumienie.(Sentence Note)


#1
  • zrozumienie (n noun) = understanding, comprehension.