Dodaj soli do smaku.(Sentence Note)


#1
  • dodać -dam -dasz -dadzą -daj (pf), (impf) dodawać dodaję -jesz = to add