Czy Tom cię prześladuje? (Sentence Note)


#1
  • prześladować ‑duję ‑jesz pf, impf prześladowywać ‑wuję ‑jesz = to persecute, haunt, pester