Czy to jeszcze długo potrwa? (Sentence Noun)


#1

Note: trwać (trwam trwasz) (impf), (pf) potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be in progress