Czy ta droga zaprowadzi mnie do stacji?(Sentence Note)


#1

zaprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) zaprowadzać = lead, conduct, take to, guide, escort