Czy słyszałeś najnowsze wiadomości o wojnie? (Sentence Note)


#1

najnowsze (adjective) = latest, most recent, cutting edge