Czy on specjalnie popełnił ten błąd?(Sentence Note)


#1
  • specjalny (aj) special. (av) specjalnie = 1] specially, especially 2] on purpose, deliberately