Czy nie masz nic przeciwko temu, bym włączył telewizor? (Sentence Note)


#1

Czy nie masz nic przeciwko temu = phrase = (literally) Whether you have nothing against this, …? = Do you mind if …?