Czy mogę tu postawić samochód? (Sentence Note)


#1

postawić ‑wię ‑wisz (pf), (impf) stawiać = to place, locate, stand, pose.