Czy mogę dostać zaliczkę z pensji? (Sentence Note)


#1
  • zaliczka (-czek) (f noun) = an advance (payment)