Czy ktoś zna nazwisko zmarłego? (Sentence Note)


#1

NOte: zmarły (adjective)