Czujesz się choć trochę lepiej? (Sentence Note)


#1

choć trochę lepiej = phrase = any better