Czerwone kółka na mapie oznaczają szkoły.(Sentence Note)


#1

kółko -łek (noun, diminutive of koło = circle)