Czekałem na to, żeby cię pocałować, od momentu gdy cię ujrzałem.


#1

ujrzeć -rzę -rzysz (pf) to glimpse, catch sight of, behold