Cóż możemy rzec? (Sentence Note)


#1
  • rzec rzeknę -niesz [archaic rzekę rzeczesz] rzekł, pf or impf = to say