Coś mi wpadło do oka.(Sentence Note)


#1

wpaść wpadnę -niesz wpadł (pf), (impf) wpadać w + A fall in(to), get caught. do + Genitive = fall into, drop in on.