Coś marnie wyglądasz.(Sentence Note)


#1
  • marny (adj) weak, wretched, poor, miserable, crummy, paltry. (adv) marnie