Co piątek chodzili się upić.(Sentence Note)


#1
  • upić upiję -jesz (pf), (impf) upijać = to intoxicate, to get s.o. drunk.
  • & się = to get drunk (self)