Co cię tutaj doprowadziło? (Sentence Note)


#1
  • doprowadzić ‑dzę ‑dzisz (pf), (impf) doprowadzać & do+G = to lead to, bring about