Chyba mnie poniosło.


#1

Is the Polish original sentence correct? I thought that poniosło had to be teamed with się to make it mean ‘get carried away’? Thanks


#2

The Polish sentence is correct here. “Ponieść” doesn’t usually go together with “się”.

The only context with “się” I can think about is “dać się ponieść” (“to let yourself get carried away”). In this case, “się” is part of “dać się”, so it’s not really teamed up with “ponieść”.


#3

Thanks. The source for this info I looked at was:-

https://lektorek.org/polish/

And enter ‘poniosło’

[add] ponieść -niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli pf, impf ponosić ponoszę -sisz suffer, endure, bear, incur. ~ odpowiedzialność bear responsibility. ~ straty absorb or suffer loss. ponosi nas fantazja our imagination wanders. gdzie oczy nas poniosą wherever the spirit leads us. ~ się get carried away

Looks like the entry on the source site missed the ‘dać’.


#4

Yeah, the source seems to be mistaken in this regard. PONS seems to have a correct entry with some genuinely useful idioms: https://en.pons.com/translate/polish-english/ponieść+się