Choroba zazwyczaj ma sporo przyczyn, nie tylko jedną. (Sentence Note)


#1
  • przyczyna (f noun) = a reason