Chciałbym mieć wystarczająco dużo pieniędzy by móc kupić samochód.(Sentence Note)


#1

‘by móc’ = Polish phrase = ‘to be able to’