Chcesz się stąd wyrwać, prawda? (Sentence Note)


#1

NOTE: wyrwać (-wę -wiesz) (pf), (impf) wyrywać = to tear out, to tear away, to extract. + się = to get away