Chcemy zostać tacy, jak jesteśmy.(Sentence Note)


#1
  • taki (taka takie tacy) (pronoun adj) = such (as), so.