Chcę żebyś ruszył jutro samolotem do Bostonu. (Sentence Note)


#1
  • ruszyć ‑szę ‑szysz pf, impf ruszać trans = to move, touch. get underway