Chcę wam podziękować za przyjście tutaj. (Sentence Note)


#1
  • przyjście (n noun) = an arrival