Chce spłacić pieniądze które jest dłużny. (Sentence Note)


#1
  • dłużny (adj) = indebted, owed
  • dłużnik (mp noun) = debtor