Była w stanie jakoś zrobić sobie obiad. (Sentence Note)


#1

Być w stanie = to be able (to), to be in a position (to), to be capable (of)