Był zaskoczony widokiem krwi.


#1
  • widok (mi noun) sight, view