Był w towarzystwie żony.(Sentence Note)


#1
  • towarzystwo (noun) = company, association, society, companionship.