Był szefem wielkiej wyprawy.(Sentence Note)


#1

wyprawa (f noun) wyprawie = expedition. send-off